home
gebruikersnaam wachtwoord

VrouwenScala | Het goede doel

De opbrengst van VrouwenScala gaat naar goede doelen

De opbrengst bestaat uit entreegelden, donaties en bijdragen van sponsoren. Omdat sponsoren deels hun bijdrage leveren in natura (bijvoorbeeld catering, aankleding en faciliteiten, websiteontwikkeling en beheer, goederen voor de loterij, etc.) en deels door een donatie ter dekking van onkosten, was het steeds mogelijk alle entreegelden ten goede te laten komen aan het goede doel. De deelnemers dragen dus rechtstreeks bij aan de opbrengst voor het goede doel.

De opbrengst van VrouwenScala 2017 gaat naar:

  • Midwives4mothers (90% van de opbrengst)
  • Zonta says NO to violence against women (10% van de opbrengst)
Toelichting goede doelen:

Midwives4mothers
Stichting Midwives4mothers (m4m) werd in Nederland in 2010 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). De stichting wil kinder- en moedersterfte wereldwijd onder de aandacht brengen en terugdringen door optimalisering van de geboortezorg. (http://midwives4mothers.nl/nl/home)

Nelleke Gosker is lid van Zonta Club Rond de Reest en als verloskundige werkzaam in Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden in Meppel. Nelleke is betrokken bij M4m en heeft deze stichting voorgedragen als goed doel voor het VrouwenScala 2017.

Midwives4mothers wil verloskundigen van Sierra Leone ondersteunen zichzelf te verenigen om zo gezamenlijk de zorg voor moeder en kind te verbeteren. De donatie van VrouwenScala 2017 aan m4m zal worden besteed aan diverse kleinschalige en overzichtelijke projecten in Sierra Leone.

 

Zonta says NO to violence against women (Zonta zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen)
Zonta Club Rond de Reest is een van de 21 Zonta clubs in Nederland, die deel uitmaken van Zonta International, een wereldwijde organisatie die opkomt voor de verbetering van de positie van vrouwen. Zonta International voert daartoe een wereldwijde campagne, ondersteund door projecten in diverse landen.
(http://www.zonta.org/Global-Impact/Advocacy/Zonta-Says-No)